Det viktigaste för Comparo är våra kunders framgång

Comparo levererar IT-tjänster och har levererat framgångsrika IT-projekt till våra kunder i mer är 17 år

 • IT Service Management

  Comparo inför en lösning som stöd för kundens ITIL-processer i flera länder. Lösningen möjliggör
  gemensamma och kvalitetssäkrade processer med fokus på Service Asset- och Configuration Management inom hela IT-organisationen.
 • Service Automation

  Automatiserings­lösning levererar en server inom några timmar istället för flera veckor.
  Detta har medför ökad kundefterfrågan och högre intäker hos en global IT leverantör.
 • Konsolidering av data center

  Comparo har hjälpt en av våra kunder att flytta
  till en ny virtuell plattform för deras kärnsystem.
  Comparos helhetslösning omfattade tjänster och verktyg för att nå ett automatiserat kontrollstöd för kundens totala IT-miljö.
 • Förvaltning av CMDB

  Tillförlitlig datakvalitet i CMDB är en förutsättning för att lyckas etablera en framgångsrik IT organisation.
  Comparos experter förvaltar kundens CMDB-lösning och säkerställer lösningens tillgänglighet och kvalitet.
 • IT Management

  Comparo har anlitas för projektledning och kravhantering för ett internationellt
  samarbetsprojekt. Projektet syftar till ett utökat internationellt samarbete för att förebygga och utreda brott inom EU.
 • Service Monitorering

  Lösning för service monitorering medför att IT kan bli mer proaktiv och kan fokusera på grundproblemen.
  Lösningen säkerställer monitorering av infrastruktur och applikation och automatiserar hanteringen av problemärenden.
 • Service Automation

  Automatisering av ärenden hos IT kundtjänst har drastiskt minskat
  ärendevolymerna och medfört lägre driftskostnader och ökad kundnöjdhet.
 • IT arkitektur

  Comparo hjälper en stor global kund att
  modernisera genom att säkerställa rätt IT-arkitektur gällande ett affärskritiskt system.

Comparo på DN debatt

Comparo engagerar sig för att minska bristen på arbetskraft inom IT sektorn. Läs mer >>>

Karriär

Vi söker nya talanger till vårt team. Läs mer >>>